Web Developer

Każde zlecenie traktuje indywidualnie, doradzam klientom jakie rozwiązania przyniosą im wymierne korzyści. We wdrożeniach korzystam z najnowszych oraz sprawdzonych technologii. Pracując wychodzę poza popularne schematy, aby wzbogacić realizacje pomysłowymi i nietuzinkowymi koncepcjami.